Privacyverklaring

 

 

CaniCo neemt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens ernstig.  Daarom werd deze privacyverklaring met de grootst mogelijke zorg opgesteld.

 

Annelies Langenaekens (CaniCo), gevestigd te Oostende (8400), treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid, kunt u terecht bij annelies@canico.be.

 

Verwerking van persoonsgegevens

CaniCo verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen en op basis van de rechtsgronden zoals hieronder vermeld.

 

Doel

Persoonsgegevens

Rechtsgrond

Administratie, facturatie e.d.m.

Voor- en achternaam

Adresgegevens

E-mailadres

Gerechtvaardigd belang

Dienstverlening

Voor- en achternaam

Adresgegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

Naam, adres en telefoonnummer van dierenarts

Uitvoering van de dienst

Marketing / nieuwsbrief

Voor-en achternaam

E-mailadres

Toestemming

Surfgedrag

IP-adres

Gerechtvaardigd belang

Sociale Media

Voornaam

Afbeelding

Toestemming

 

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Het intrekken heeft tot gevolg dat de klant

  1. geen verdere marketingcommunicatie zoals de nieuwsbrief van CaniCo zal ontvangen en/of,
  2. alle betrokken persoonsgegevens op sociale media zullen worden verwijderd.

 

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. CaniCo heeft geen partnerschappen of speciale relaties met reclamebureaus op internet.

 

Bewaren van persoonsgegevens

CaniCo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te voldoen aan de wettelijke eisen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CaniCo heeft het recht in het kader van haar dienstverlening en/of omwille van administratie en facturatie persoonsgegevens door te geven aan derden. CaniCo zal in geen enkel geval persoonsgegevens delen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens, of, in voorkomend geval, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar CaniCo.

 

CaniCo wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie is te vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

 

Intrekken van toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens

Als je niet langer wilt dat CaniCo je gegevens bewaart, neem dan contact op met annelies@canico.be.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

CaniCo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

In geval van een data-inbreuk neemt CaniCo de gepaste maatregelen om de omvang en de gevolgen van een inbreuk vast te stellen, de inbreuk te doen stoppen en om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

CaniCo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. CaniCo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Canico cookies die jouw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website werd je geïnformeerd over deze cookies en werd je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wijziging Privacyverklaring

CaniCo kan deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. Dezen privacyverklaring is van kracht vanaf 4 juli 2023.

 

 

Contactgegevens

Vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden tot:

http://www.canico.be

annelies@canico.be

0498 18 82 31